Anti-Rokers: Het doel heiligt de middelen

Een kritische blik op de gepresenteerde 'feiten' door anti-rook organisaties


Het internet kent veel meer websites tegen roken dan voor het roken. Aanvankelijk beperkte zich dat voornamelijk tot de Verenigde Staten, en daar vinden we gelukkig ook een aantal goede pro-roken sites.

Aangezien organisaties als de Stivoro (Stichting Volksgezondheid en Roken) uit overheidssubsidies en giften uitgebebreide web sites kunnen onderhouden dreigt de situatie te ontstaan dat wat betreft Nederlandstalige sites vrijwel alleen de anti-rook stem wordt gehoord.

Om daar een klein tegenwicht tegen te bieden ben ik begonnen met deze pagina. Ik heb geen enkele relatie met de tabaksindustrie, behalve mijn relatie als klant t.o.v. producent. Eerlijkheidshalve moet ik wel melden dat ik een vette cheque van de tabaksindustrie niet zou weigeren :-).

Vanwege mijn baan en mijn hoofdsite (Kidon Media-Link) zullen nieuwe 'artikelen' slechts sporadisch verschijnen.

Ondertussen is de site van Forces Nederland ontstaan, die veel actueler en actiever blijkt in de strijd tegen de anti-rook fanatitici. Ik heb geen directe contacten met deze organisatie, en ben niet verantwoordelijk voor al hun uitspraken, maar het is een goed alternatief beginpunt om de kant van de rokers te horen in deze strijd...

Veel bezoekers stullen kritisch staan t.o.v. de hier gepresenteerde informatie. Dat is een uitstekende houding. Probeer vooral na te gaan in hoeverre de informatie correct is, maar laat u alstublieft niet afschepen met wetenschappelijke consensus (i.p.v. wetenschappelijk aangetoond), gerenomeerde onderzoekers (i.p.v. onderzoekers die zich aan wetenschappelijke criteria houden) en soortgelijke begrippen.

Inhoudelijke kritiek is zeer welkom, zowel in het forum als via e-mail.

Op dit moment kunt u lezen over:


Algemeen

WHO-onderzoek: Geen verband tussen meeroken en longkonker!
Een onderzoek uitgevoerd voor de Wereldgezondheidsorganisatie, een van de grootste roken-tegenstanders, vindt geen statistisch significant verband tussen meeroken en longkanker. Lees de belangrijkste resultaten en de vertwijfelde damage control door de anti-rokers.

Nieuwe berekening: 20% minder sterfgevallen door roken!
Hoe hard zijn de 'feiten', lees: schattingen, over het aantal slachtoffers van 'rokersgerelateerde ziekten'?

Het EPA-rapport
Volgens anti-rook groeperingen hèt bewijs dat meeroken longkanker veroorzaakt.
Bekijk waarom het in feite junk science is.

Het EPA-rapport, de veroordeling
Het rapport is door de rechter als onwetenschappelijk veroordeelt.
Meer over de uitspraak.

Het Kawachi-onderzoek
Volgens anti-rook groeperingen hèt bewijs dat meeroken hartziekten veroorzaakt.
Ook hier waarom het junk science is.

Het P53-gen
Het medische verband tussen roken en longkanker?

Het aantal slachtoffers
Enige context bij het aantal slachtoffers van 'rokersziekten'.

Longkanker Sterfecijfers
Waarom zijn er internationaal zulke grote verschillen?

Dossier: Noorwegen
Het land dat alles 'goed' doet in de strijd tegen roken...

Inconsequenties
Als anti's elkaar tegenspreken.

Verbod op tabaksreclame
Vergelijk zelf of het effect heeft

De beïnvloedbare jongeren
Waarom worden jongeren als kinderen behandeld?

De positieve effecten van roken en nicotine
De verborgen voordelen van roken.


Nieuw: Forum

Dankzij de diensten van Bravenet is het nu mogelijk openbare reacties te geven op mijn pagina's:


Specifieke reacties

Europese Code tegen Kanker
Bekijk de zwakke punten van deze code wat betreft roken.


Organisaties van en voor Rokers

Stichting Rokers Belangen
Enkele punten en het adres van deze stichting.


Organisaties tegen het roken

Nederlandse Nietrokersvereniging CAN
De vereniging in haar eigen woorden, zowel in hun e-mail als in hun verenigingsblad.


Nederlandstalige links

Op de "Homepage met info over de niet-roken lobby!" kan de integrale tekst van de belangrijkste Nederlandse regelgeving t.o.v. Tabak worden gevonden. Bij hoge uitzondering heeft een anti-rook organisatie iets nuttigs gedaan :-).

Tabakswet 1990
Bekijk de integrale tekst, met hyperlinks!

Reclame Code voor Tabaksprodukten 1994
Bekijk de integrale tekst.


Naar aanleiding van e-mail discussies zal ik pogen uit te leggen wat ik bedoel met "anti-rokers". Anti-rokers zijn in mijn ogen personen die:

  • zich actief inzetten om roken zoveel mogelijk uit te bannen
  • vinden dat de overheid de roker "tegen zichzelf moet beschermen"
  • niet willen accepteren dat een bepaald deel van de bevolking er voor blijft kiezen te roken.
  • junk science toepassen om het gevaar van roken te overdrijven (het doel heiligt de middelen)
  • het onbewezen "gevaar" van meeroken en de "bescherming" van onze kinderen gebruiken om de bevolking tegen rokers op te zetten.
Daarbij moet worden aangetekend dat het vaak goed bedoeld is.
Het gaat echter op de manier waarop ouders gevaren aan hun kinderen versimpeld en overdreven uitleggen, om hen maar te overtuigen van dat gevaar. Rokers zijn echter voor het overgrote deel volwassenen.